Nativity of St John the Baptist

For the parents

Għall-ġenituri

Ipprova wassal lit-tfal biex japprezzaw :

 • Id-don tal-fidi li kien nieqes f’ Zakkarija.

 • Il-ħeġġa ta’ Ġwanni li jwettaq il-missjoni li Alla sejjaħlu għaliha. (Lit-tfal: X’ taħseb li jrid Ġesù minna avolja għadna zgħar?)

 • Il-kuraġġ ta’ Ġwanni li ma beżax ikompli jitkellem u jxandar l-indiema. (Lit-tfal: Għandna kuraġġ biex nibqgħu nuru t-twemmin tagħna?)

Dawn il-kwalitajiet ta’ Ġwanni jidhru fis-simbolu tal-ħuġġieġa.

Din torbot mat-tradizzjoni, sa minn żmien il-Kavallieri ta' San Ġwann li kienu jqabbdu l-ħġejjeġ bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' San Ġwann Battista, il-Patrun tal-Ordni.


Bħala ġenituri

 • Aħna nistgħu ngħinu lit-tfal jinbnew fil-kuraġġ meta nuruhom li tajna każ il-kwalitajiet tajbin tagħhom, ħalli jħossuhom li huma kapaċi u b’saħħithom moralment.

 • Naghtu spazju lit-tfal f’xi hin, jesprimu talb personali relatat mas-suggett.

Enjoy doing this activity.

Ħu gost agħmel din l-attività

Għandek bżonn:

 • madwar erba' rollijiet tat-tojlit paper JEW gazzetti

 • karti ħomor, sofor u oranġjo (jekk m'għandekx uża karti bojod u penġihom)

 • Kartonċina/kartuna kannella (l-importanti li joqghodu ir-rollijiet tat-tojlit paper fuqha)

 • uhu stick/stapler

 • imqass (bla ponta u ngħidu adult jgħin)

 • marker kannella/iswed

 • lapes

 • żebgħa kannella jew brown paper

Metodu:

 1. Penġi bil-lapes forom tal-ilsna tan-nar jew pala tal-id f'daqsijiet differenti fuq il-karti ħomor, sofor u oranġjo. Wara aqtahom bl-imqass.

 2. Iksi bil-brown paper JEW penġi biż-żebgħa kannella lir-rolijiet tat-tojlit paper JEW għaffeġ l-gazzetti biex tifforma forom ta' zkuk u penġihom biż-żebgħa kannella. Wara tista tpenġi ftit linji bil-market biex joħroġ l-effett ta' zokk.

 3. Weħħel il-forom tal-ilsna tan-nar/pala tal-id flimkien maz-zkuk biex tifforma l-ħuġġieġa.

 4. Weħħel l-ħuġġieġa fuq il-kartuna/Kartonċina kannella.

 5. Ħu ritratt ta' dan il-kraft u wara ibgħatulna biex aħna nippublikawh fil-website tagħna!

 6. Weħħel u għaqqad iz-zkuk jew rollijiet tat-tojlit paper flimkien bil-kolla jew stapler.