The nativity of St John the Baptist

It-Twelid ta' San Ġwann il-Battista

For the parents

Għall-ġenituri

Din il-ġimgħa se niltaqgħu mill-qrib ma’ San Ġwann Battista. Il-Knisja Kattolika tiċċelebra t-twelid ta’ dan il-qaddis fl-24 ta' Ġunju. Hu ġie magħżul biex jipprepara lin-nies għal bidu tal-ħajja pubblika ta’ Ġesù.

Din kienet il-missjoni ta’ Ġwanni l-Battista.

Hu beda jsejjaħ lin-nies u b’żelu kbir iħeġġiġhom biex jindmu minn dnubiethom u bħala turija ta’ ‘ndafa’ mid-dnubiet, kien jgħammidhom fix-xmara Ġordan. Għalhekk huwa msejjaħ ‘Battista’ jew ‘Għammied’, jiġifieri dak li jgħammed.

 • Ikun tajjeb li ssibu ħin biex taraw il-vidjos fuq Ġwanni l-Battista flimkien mat-tfal.
 • Wara l-vidjos staqsi lit-tfal xi jkun laqathom minn dak li raw, filwaqt li timxi skond l-etajiet tat-tfal u skond il-ħsibijiet li joħorġu bihom.

Ipprova wassal lit-tfal biex japprezzaw :

 • Id-don tal-fidi li kien nieqes f’ Zakkarija.
 • Il-ħeġġa ta’ Ġwanni li jwettaq il-missjoni li Alla sejjaħlu għaliha. (Lit-tfal: X’ taħseb li jrid Ġesù minna avolja għadna zgħar?)
 • Il-kuraġġ ta’ Ġwanni li ma beżax ikompli jitkellem u jxandar l-indiema. (Lit-tfal: Għandna kuraġġ biex nibqgħu nuru t-twemmin tagħna?)

Dawn il-kwalitajiet ta’ Ġwanni jidhru fis-simbolu tal-ħuġġieġa.

Din torbot mat-tradizzjoni, sa minn żmien il-Kavallieri ta' San Ġwann li kienu jqabbdu l-ħġejjeġ bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' San Ġwann Battista, il-Patrun tal-Ordni.


Bħala ġenituri

 • Aħna nistgħu ngħinu lit-tfal jinbnew fil-kuraġġ meta nuruhom li tajna każ il-kwalitajiet tajbin tagħhom, ħalli jħossuhom li huma kapaċi u b’saħħithom moralment.
 • Naghtu spazju lit-tfal f’xi hin, jesprimu talb personali relatat mas-suggett.

Enjoy doing this activity.

Ħu gost agħmel din l-attività

Għandek bżonn:

 • madwar erba' rollijiet tat-tojlit paper JEW gazzetti
 • karti ħomor, sofor u oranġjo (jekk m'għandekx uża karti bojod u penġihom)
 • Kartonċina/kartuna kannella (l-importanti li joqghodu ir-rollijiet tat-tojlit paper fuqha)
 • uhu stick/stapler
 • imqass (bla ponta u ngħidu adult jgħin)
 • marker kannella/iswed
 • lapes
 • żebgħa kannella jew brown paper

Metodu:

 1. Penġi bil-lapes forom tal-ilsna tan-nar jew pala tal-id f'daqsijiet differenti fuq il-karti ħomor, sofor u oranġjo. Wara aqtahom bl-imqass.
 2. Iksi bil-brown paper JEW penġi biż-żebgħa kannella lir-rolijiet tat-tojlit paper JEW għaffeġ l-gazzetti biex tifforma forom ta' zkuk u penġihom biż-żebgħa kannella. Wara tista tpenġi ftit linji bil-market biex joħroġ l-effett ta' zokk.
 3. Weħħel il-forom tal-ilsna tan-nar/pala tal-id flimkien maz-zkuk biex tifforma l-ħuġġieġa.
 4. Weħħel l-ħuġġieġa fuq il-kartuna/Kartonċina kannella.
 5. Ħu ritratt ta' dan il-kraft u wara ibgħatulna biex aħna nippublikawh fil-website tagħna!
 6. Weħħel u għaqqad iz-zkuk jew rollijiet tat-tojlit paper flimkien bil-kolla jew stapler.