Pentecost

Għid il-Ħamsin

☀️ For children from 4 to 7 years old☀️

🔥L-Ispirtu s-Santu🔥 jagħtihulna Ġesù biex ikun dejjem magħna. Ġesù jaħfrilna dnubietna, jinkoraġġina, u jgħinna ngħixu ħajja tajba.❤

---------------------------------------------------

Jesus gives us the 🔥Holy Spirit🔥 to be with us. Jesus forgives our sins, encourage us and helps us to live a good life.❤


2. Enjoy drawing this picture and dance with the song.

2. Ħu gost pinġi din l-istampa u iżfen mal-kanzunetta.

Draw this picture above. Then you can share it us here.

3. Let's speak with Jesus and if you want, share your prayer.

3. Ħa nitkellmu ma' Ġesù u jekk tixtieq, aqsam it-talba tiegħek magħna.

Are you enjoying doing crafts and drawings? Do you wish to share them with us? Take a picture and send them by email or message

Qed tieħu gost b'dawn il-krafts u tpinġijiet? Tixtieq taqsamhom magħna? Ħu ritratt u ibgħathom b'email jew b'messaġġ

Be Family

Follow the Readings

Sunday mass 9.30am

LL_2020.31.pdf