Pentecost

Għid il-Ħamsin

☀️For children from 8 to 11 years old to enjoy learning and pray.☀️

🔥L-Ispirtu s-Santu🔥 jagħtihulna Ġesù biex ikun dejjem magħna. Ġesù jaħfrilna dnubietna, jinkoraġġina, u jgħinna ngħixu ħajja tajba.❤

---------------------------------------------------

Jesus gives us the 🔥Holy Spirit🔥 to be with us. Jesus forgives our sins, encourage us and helps us to live a good life.❤

1. Stop from what you are doing and calm down. In some quiet time, watch and read about the Gospel.

1. Oqgħod ftit fil-kwiet u ara dawn il-vidjos u aqra l-Evanġelju.

From the Gospel of St John

Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had said this, he breathed on them and said to them, “Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.”

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom”. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma”.

2. You can choose an exercise or two and enjoy learning with Jesus. You can also draw about how Jesus loves you.

2. Tista' tagħżel xi eżerċizzu jew tnejn u ħu gost tgħallem ma' Ġesù. Tista' wkoll tpinġi dwar kif Ġesù jħobbok.

3. Let's speak with Jesus and if you want, share your prayer with us.

3. Ħa nitkellmu ma' Ġesù u jekk tixtieq, aqsam it-talba tiegħek magħna.

Are you enjoying doing crafts and drawings? Do you wish to share them with us? Take a picture or do a short video and send them on bekids@maltadiocese.org or on the our Facebook page

Qed tieħu gost b'dawn il-crafts u tpinġijiet? Tixtieq taqsamhom magħna? Ħu ritratt u ibgħathom fuq bekids@maltadiocese.org jew fuq il-Facebook page tagħna

4. Be Family

Follow the Readings

Sunday mass 9.30am

LL_2020.31.pdf