Sixth week of Easter

Is-sitt ġimgħa tal-Għid

☀️ For children from 4 to 7 years old☀️

Ġesù jmexxina għax iħobbna. Għalhekk tana l-kmandamenti biex aħna nkunu persuni li nħobbu lil Alla, lil xulxin u lill-ħolqien kollu.


Jesus guides us because he loves us. He gave us the commandments so that we become persons who love God, each other and all creation.

1. We will stop and watch the clip about how Jesus takes care of us.

1. Ser nieqfu minn dak li qed nagħmlu u naraw dan il-vidjo fuq kif Ġesù jieħu ħsiebna.

2. Enjoy drawing this picture and dance with the song.

2. Ħu gost pinġi din l-istampa u iżfen mal-kanzunetta.

Draw this picture above. Then you can share it us here.

3. Let's speak with Jesus and if you want, share your prayer.

3. Ħa nitkellmu ma' Ġesù u jekk tixtieq, aqsam it-talba tiegħek magħna.

Are you enjoying doing crafts and drawings? Do you wish to share them with us? Take a picture and send them by email or message

Qed tieħu gost b'dawn il-krafts u tpinġijiet? Tixtieq taqsamhom magħna? Ħu ritratt u ibgħathom b'email jew b'messaġġ

Be Family

Follow the Readings

Sunday mass 9.30am