Ascension of our Lord

It-tlugħ is-sema tal-Mulej

☀️ For children from 4 to 7 years old☀️

Ġesù tant iħobbna❤ illi qed jagħtina biċċa xogħol importanti! X'inhi din⁉ Li nwasslu l-Aħbar it-Tajba 📢 lil xulxin billi per eżempju ngħinu lil xulxin, nitkellmu fuq Ġesù ma' xulxin u naqsmu dak li għandna. 📡


Jesus loves❤ us so much that he is giving us an important task! What is that? To share the Good News📢 to each other for example by helping each other, we speak about Jesus and share what we have with each other. 📡

2. Enjoy drawing this picture and dance with the song.

2. Ħu gost pinġi din l-istampa u iżfen mal-kanzunetta.

Draw this picture above. Then you can share it us here.

3. Let's speak with Jesus and if you want, share your prayer.

3. Ħa nitkellmu ma' Ġesù u jekk tixtieq, aqsam it-talba tiegħek magħna.

Are you enjoying doing crafts and drawings? Do you wish to share them with us? Take a picture and send them by email or message

Qed tieħu gost b'dawn il-krafts u tpinġijiet? Tixtieq taqsamhom magħna? Ħu ritratt u ibgħathom b'email jew b'messaġġ

Be Family

Follow the Readings

Sunday mass 9.30am

LL_2020.30.pdf