Fourth week of Easter

Ir-raba' ġimgħa tal-Għid

☀️ For children from 4 to 7 years old☀️

🚪Knock knock! Who's there? 🚪

I am Jesus, do you want to come in?


🚪Bum, Bum! Min hemm?🚪

Jien Ġesù, tixtieq tidħol?


1. We will stop and watch the clip about how Jesus takes care of us.

1. Ser nieqfu minn dak li qed nagħmlu u naraw dawn il-vidjos fuq kif Ġesù jieħu ħsiebna.

2. You can choose one or more from these pictures and enjoy drawing them.

2. Tista' tagħżel waħda jew aktar minn dawn l-istampi u ħu gost pinġihom.

Draw these pictures above. Then you can share it with others.

3. Let's speak with Jesus and if you want, share your prayer. Today we can pray especially for priests.

3. Ħa nitkellmu ma' Ġesù u jekk tixtieq, aqsam it-talba tiegħek magħna. Illum nistgħu nitolbu speċjalment għall-qassisin.

Are you enjoying doing crafts and drawings? Do you wish to share them with us? Take a picture and send them by email or message

Qed tieħu gost b'dawn il-crafts u tpinġijiet? Tixtieq taqsamhom magħna? Ħu ritratt u ibgħathom b'email jew b'messaġġ

Be Family

“Għarfuh” - Challenge accepted - minn Fr Jimmy Bonnici

LL_2020.27.pdf

Follow the Readings

Sunday mass 9.30am