Forth week of Easter

Ir-raba' ġimgħa tal-Għid

☀️For children from 8 to 11 years old to enjoy learning and pray.☀️

🚪Knock knock! Who's there? 🚪

I am Jesus, do you want to come in?


🚪Bum, Bum! Min hemm?🚪

Jien Ġesù, tixtieq tidħol?


1. Stop from what you are doing and calm down. In some quiet time, watch and read about the Gospel.

1. Oqgħod ftit fil-kwiet u ara dawn il-vidjos u aqra l-Evanġelju.

From the Gospel of St John

The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice, as the shepherd calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice. But they will not follow a stranger; they will run away from him, because they do not recognize the voice of strangers.”

Skont l-Evanġelju ta' San Ġwann

Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-nagħaġ tiegħu waħda waħda b’isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-nagħaġ tiegħu, huwa jmur quddiemhom u n-nagħaġ jimxu warajh, għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu, għax leħen barrani ma jafuhx”.

2. You can choose an exercise or two and enjoy learning with Jesus. You can also draw how you imagine Jesus as the good shepherd

2. Tista' tagħżel xi eżerċizzu jew tnejn u ħu gost tgħallem ma' Ġesù. Tista' wkoll tpinġi kif timmaġina lil Ġesù bħala r-ragħaj.

3. Let's speak with Jesus and if you want, share your prayer with us.

3. Ħa nitkellmu ma' Ġesù u jekk tixtieq, aqsam it-talba tiegħek magħna.

Are you enjoying doing crafts and drawings? Do you wish to share them with us? Take a picture or do a short video and send them on bekids@maltadiocese.org or on the our Facebook page

Qed tieħu gost b'dawn il-crafts u tpinġijiet? Tixtieq taqsamhom magħna? Ħu ritratt u ibgħathom fuq bekids@maltadiocese.org jew fuq il-Facebook page tagħna

4. Be Family

LL_2020.27.pdf

Follow the Readings

Sunday mass 9.30am