Maundy Thursday

Follow the Readings

Find in this page some beautiful resources to help you during Maundy Thursday.

F'dil-paġna sib riżorsi sbieħ li jgħinuk waqt Ħamis ix-Xirka.


Join the Liturgy of the hours at 9:30am

Holy mass at 5.30pm

From the Gospel of St Matthew

While they were eating, Jesus took bread, said the blessing, broke it, and giving it to his disciples said, “Take and eat; this is my body.” Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, saying, “Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins. I tell you, from now on I shall not drink this fruit of the vine until the day when I drink it with you new in the kingdom of my Father.”

Mill-Evanġelju skont San Mattew

Huma u jieklu, Ġesù ħa l-ħobż f'idejh, qal il-barka, qasmu, newwlu lid-dixxipli u qal: "Ħudu, kulu, dan hu ġismi." Mbagħad ħa l-kalċi f'idejh, radd il-ħajr, newwlilhom il-kalċi u qal: "Ixorbu lkoll minnu, għax dan huwa demmi, id-demm tal-Patt, li jixxerred għall-kotra għall-maħfra tad-dnubiet. Ngħidilkom, li ma nerġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dielja sa dakinhar li nixrob inbid ġdid magħkom fis-Saltna ta' Missieri." (Mt 26, 26-29)

Suggestions for children from 4 to 7 years old

Suggestions for children from 8 to 11 years old

Are you enjoying doing crafts and drawings? Do you wish to share them with us? Take a picture or do a short video and send them on bekids@maltadiocese.org or on the our Facebook page

Qed tieħu gost b'dawn il-crafts u tpinġijiet? Tixtieq taqsamhom magħna? Ħu ritratt u ibgħathom fuq bekids@maltadiocese.org jew fuq il-Facebook page tagħna

Be Family