Sixth week of Easter

Is-sitt ġimgħa tal-Għid

☀️For children from 8 to 11 years old to enjoy learning and pray.☀️

Ġesù jmexxina għax iħobbna. Għalhekk tana l-kmandamenti biex aħna nkunu persuni li nħobbu lil Alla, lil xulxin u lill-ħolqien kollu.


Jesus guides us because he loves us. He gave us the commandments so that we become persons who love God, each other and all creation.

1. Stop from what you are doing and calm down. In some quiet time, watch and read about the Gospel.

1. Oqgħod ftit fil-kwiet u ara dawn il-vidjos u aqra l-Evanġelju.

From the Gospel of St John

Jesus said to his disciples: “If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another Advocate to be with you always, the Spirit of truth, whom the world cannot accept, because it neither sees nor knows him.

Skont l-Evanġelju ta' San Ġwann

Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità, li d-dinja ma tistax tirċevih, għax hija la tarah u lanqas tagħrfu.

2. You can choose an exercise or two and enjoy learning with Jesus. You can also draw about how Jesus loves you.

2. Tista' tagħżel xi eżerċizzu jew tnejn u ħu gost tgħallem ma' Ġesù. Tista' wkoll tpinġi dwar kif Ġesù jħobbok.

3. Let's speak with Jesus and if you want, share your prayer with us.

3. Ħa nitkellmu ma' Ġesù u jekk tixtieq, aqsam it-talba tiegħek magħna.

Are you enjoying doing crafts and drawings? Do you wish to share them with us? Take a picture or do a short video and send them on bekids@maltadiocese.org or on the our Facebook page

Qed tieħu gost b'dawn il-crafts u tpinġijiet? Tixtieq taqsamhom magħna? Ħu ritratt u ibgħathom fuq bekids@maltadiocese.org jew fuq il-Facebook page tagħna

4. Be Family

Follow the Readings

Sunday mass 9.30am