Fifth week of Easter

Il-ħames ġimgħa tal-Għid

☀️For children from 8 to 11 years old to enjoy learning and pray.☀️

Jesus is our way

♦During our day⏲, we make alot of choices. We choose what to do, what to play🏓🕹🏐, if we respect others. Jesus helps us to choose to care and love others and creation.🌴🍇🐻🐈🐕🥝🐦🍓🦉

Ġesù hu t-triq tagħna

♦Matul il-ġurnata⏲, aħna nagħmlu ħafna deċiżjonijiet: nagħżlu x'nagħmlu, biex ser nilgħabu🏓🕹🏐, jekk nirrispettax lill-oħrajn. Ġesù jgħinna nagħżlu li nieħdu ħsieb u nħobbu 'l -ħaddieħor u l-ħolqien kollu. 🌴🍇🐻🐈🐕🥝🐦🍓🦉

1. Stop from what you are doing and calm down. In some quiet time, watch and read about the Gospel.

1. Oqgħod ftit fil-kwiet u ara dawn il-vidjos u aqra l-Evanġelju.

From the Gospel of St John

Thomas said to him, “Master, we do not know where you are going; how can we know the way?” Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. From now on you do know him and have seen him.”

Skont l-Evanġelju ta' San Ġwann

Tumas qallu: “Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer. Kif nistgħu nafu t-triq?”. Wieġbu Ġesù: “Jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili, kontu tagħrfu wkoll lil Missieri: minn issa ’l quddiem tagħrfuh, anzi diġa’ rajtuh”.

2. You can choose an exercise or two and enjoy learning with Jesus. You can also draw how you imagine Jesus as the way.

2. Tista' tagħżel xi eżerċizzu jew tnejn u ħu gost tgħallem ma' Ġesù. Tista' wkoll tpinġi kif timmaġina lil Ġesù bħala t-triq.

3. Let's speak with Jesus and if you want, share your prayer with us.

3. Ħa nitkellmu ma' Ġesù u jekk tixtieq, aqsam it-talba tiegħek magħna.

Are you enjoying doing crafts and drawings? Do you wish to share them with us? Take a picture or do a short video and send them on bekids@maltadiocese.org or on the our Facebook page

Qed tieħu gost b'dawn il-crafts u tpinġijiet? Tixtieq taqsamhom magħna? Ħu ritratt u ibgħathom fuq bekids@maltadiocese.org jew fuq il-Facebook page tagħna

4. Be Family

Follow the Readings

Sunday mass 9.30am