Easter

Suggestions for children from 8 to 11 years old

From the Gospel of St Matthew

Then the angel said to the women in reply, “Do not be afraid! I know that you are seeking Jesus the crucified. He is not here, for he has been raised just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, ‘He has been raised from the dead, and he is going before you to Galilee; there you will see him.’

Skont l-Evanġelju ta' San Mattew

L-anġlu qabad u qal lin-nisa: “Tibżgħu xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. Mhuwiex hawn, għaliex qam, kif kien qal. Ejjew araw il-post fejn kien qiegħed. U morru malajr għidu lid-dixxipli tiegħu: “Qam mill-imwiet. U araw, huwa sejjer il-Galilija qabilkom: tarawh hemmhekk”.

Let's have fun!

Are you enjoying doing crafts and drawings? Do you wish to share them with us? Take a picture or do a short video and send them on bekids@maltadiocese.org or on the our Facebook page

Qed tieħu gost b'dawn il-crafts u tpinġijiet? Tixtieq taqsamhom magħna? Ħu ritratt u ibgħathom fuq bekids@maltadiocese.org jew fuq il-Facebook page tagħna

Be Family

Follow the Readings

Find in this page some beautiful resources to help you on Easter Sunday.

F'dil-paġna sib riżorsi sbieħ li jgħinuk nhar l-Għid il-Kbir.


Saturday vigil @ 6.30pm

Easter Sunday mass 9.30am