The Holy Trinity

It-Trinità Qaddisa

☀️For children from 8 to 11 years old to enjoy learning and pray.☀️

1. Stop from what you are doing and calm down. In some quiet time, watch and read about the Gospel.

1. Oqgħod ftit fil-kwiet u ara dan il-vidjo u aqra l-Evanġelju.

From the Gospel of St John

God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him."

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

Ġesù qal lil Nikodemu: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu."

2. You can choose an exercise or two and enjoy learning with Jesus. You can also draw about how Jesus loves you.

2. Tista' tagħżel xi eżerċizzu jew tnejn u ħu gost tgħallem ma' Ġesù. Tista' wkoll tpinġi dwar kif Ġesù jħobbok.

X’għandna bżonn:

 • Salib
 • Panina
 • Flixkun tal-inbid aħmar
 • Stampa ta’ ħamiema
 • Globu tad-dinja
 • Ilma
 • Xemgħa mixgħula
 • Raddiena tar-riħ jew stampa ta’ raddiena
 • Qalb
 • Pupi (bħala nies)
 • Soft toys forma ta’ annimali
 • Stampa ta’ ragħaj

Attività

Inpoġġu l-affarijiet fejn it-tfal jistgħu jarawhom u jmissuhom

Inħalluhom jiddeskrivu l-affarijiet u jgħidu x’inhuma

Nistaqsu kif kull waħda minn dawn l-affarijiet tfakkarna f’Alla (fil-parentesi hemm xi għajnuniet)

 • Salib (Ġesù miet fuq is-salib)
 • Panina u inbid (l-Ewkaristija)
 • Stampa ta’ ħamiema (il-ħamiena hija simbolu tal-paċi, l-Ispirtu s-Santu jagħtina l-paċi)
 • Globu (il-Missier li ħalaq lid-dinja)
 • Ilma (il-magħmudija, insiru tfal ta’ Alla)
 • Xemgħa mixgħula (Ġesù huwa d-dawl tagħna; l-Ispirtu s-Santu bħan-nar ineħħi dak li ma huwiex tajjeb, imma fix-xitwa s-sħana tan-nar tgħaqqadna flimkien u fis-sajf jiġborna flimkien in-nar tal-BBQ)
 • Raddiena tar-riħ jew stampa ta’ raddiena (l-Ispirtu s-Santu, bħar-riħ jgħinna neħħu dak li ma huwiex tajjeb ġo fina)
 • Qalb (Alla jħobbna)
 • Pupi (bħala nies) (Alla ħalaq lill-bniedem)
 • Soft toys forma ta’ annimali (Alla ħalaq lill-annimali)
 • Stampa ta’ ragħaj (Ġesù huwa bħal ragħaj li jieħu ħsieb in-nagħaġ tiegħu u jipproteġihom)

3. Let's speak with Jesus and if you want, share your prayer with us.

3. Ħa nitkellmu ma' Ġesù u jekk tixtieq, aqsam it-talba tiegħek magħna.

Are you enjoying doing crafts and drawings? Do you wish to share them with us? Take a picture or do a short video and send them on bekids@maltadiocese.org or on the our Facebook page

Qed tieħu gost b'dawn il-crafts u tpinġijiet? Tixtieq taqsamhom magħna? Ħu ritratt u ibgħathom fuq bekids@maltadiocese.org jew fuq il-Facebook page tagħna

4. Be Family

Follow the Readings

Sunday mass 9.30am